Barcelona, 02 de juliol de 2010. L‘última junta de patrons de CEQUIP reunida el mes de juny ha formalitzat la incorporació de dues noves empreses, Payper i Oliver+Batlle, com a membres d‘aquesta fundació que agrupa fabricants de béns d‘equip, així com l‘entrada de l‘associació empresarial AMEC.

Oliver+Batlle fabrica maquinària per a la indústria de pintures i similars, mentre que Payper és dedica a la fabricació de línies d‘envasat. Amb aquestes incorporacions, CEQUIP arriba als 15 membres associats.
Amb aquests dos nous membres, les empreses del CEQUIP sumen 522 milions d‘euros de facturació i ocupen més de 2.300 persones.

La incorporació de les empreses coincideix també amb l‘entrada d‘AMEC, una associació empresarial multisectorial que fomenta la internacionalització de les empreses membres. AMEC s‘afegeix a les dues entitats que pertanyen a CEQUIP: la Unió Patronal Metal•lúrgica, i la Universitat Politècnica de Catalunya, representada pel CDEI (Centre de Disseny d‘Equips Industrials) i el CITCEA (grup de recerca especialitzat en mecatrònica).

La directora de CEQUIP, Judit Coll, assegura que “les noves incorporacions consoliden el nostre objectiu de continuar sumant socis per enriquir la transversalitat multisectorial en béns d‘equip. La suma d‘experiències en sectors diferents com a fabricants de béns d‘equip és extremadament enriquidora per a les empreses. Cadascuna té els seus mercats, però tenen moltes similituds internes”.
Pel que fa a la incorporació d‘entitats, Coll afegeix que “aporten molt de valor a les empreses associades. La connexió d‘AMEC amb CEQUIP és absolutament lògica, tenint en compte que el promig d‘exportació dels nostres membres se situa al voltant del 80%”.

En aquest sentit, la fundació organitza anualment diversos punts de trobada temàtics on les empreses sòcies comparteixen experiències. El mes de juliol està previst un punt de trobada de compres i aprovisionament de materials i el mes de setembre un de TIC‘s sobre virtualització de llocs de treball.